Erennerong an Fellbachs
alte Wirtschafta


D'r Gottlob nemmt sich manchmol Zeit,
no dappt'r kreuz and quer durchs Städtle,
er kennt dort d' Häuser, d' Höf ond d'Leut,
an Gartazae fascht jedes Lättle.
Iebott, do stoht d'r Gottlob na
ond duat a bißle romsenniera,
mer sieht's em dobei richtig a:
jetzt lauft sei Phantasie spaziera;
no sieht 'r wia en Bilderbänd
dia Häuser, wo do g'standa send,
ond schlagme 's Blechle sieht er
ao manches Wirtshaus wieder.

Des fangt scho an d'r Karlstroß a
am Eck noch Rommelshausa,
dort isch 'r scho zor Danzstond na,
da jonga Hitzkopf vooler Flausa.
Vom "Rößle", Onderdirkna zua,
kommt zaerscht d'r "Kernadurm" do d' "Krona"
dui ond d'r "Stem" hent lang scho Ruah,
aber em "Waldhorn" kasch no wohna.
Ond jetzet an d'r Burg vorbei
noch Weschda emmer frank ond frei
em Siehdefür zom Flecka naus
war d' "Linda" amol 's viertletscht Haus.

Sell dronda en d'r Friedrichgaß
isch mer amol em "Kronprenz"g'sessa,
da Rostbrota zom Wei vom Faß
hot mer beim "Macka-Heiner"gessa.
Zom "Schwana" goht's en d'Schmergaß nomm,
d' "Germanja", drei Schritt d'rneaba,
da "Ochsa", "Hirsch" ond's "
Lamm",
na komm, do war vielleicht a Leaba.
Beim Seemüller goht's weiter so,
d'r "Löwa", "Bära" d' "Rosa" no
d'r "Adler", "Hasa", d' "Trauba"
ond 's kommt no meh, derfsch glauba.

Am Woiblinger- ond Pfarrgaßeck,
bei Pfarrers Gmüas- ond Kräutergarta
stoht d' "
Sonna" älls am gleicha Fleck,
dort schwitzet se bei Bier ond Karta.
Bis naus an d' Landstroß isch oim no
's "
Cafele Hellferich" verkomma,
ond glei hosch bis zor nächsta Stroß
ao scho Kurs uffs "Vereinshaus " g'nomma;
doch an d'r graoßa Kreuzong, sieh
do d' "Garba" drüba d' "Harmonie"
ond's "
Rheingold" oder's "Mohraköpfle",
du kriagsch an jedem Eck dei Tröpfle.

Gosch aber voll an Ba'hof naus
liegt's "
Bürgerstüble" dir zor Lenka,
druß d' "Eitracht" isch a gaschtlichs Haus,
sae vis-a-vis muesch d'r heut denka:
d' "Wirtschaft zom Ba'hof" isch do g'wä,
do hot mer müaßa sich dra g'wehna,
doch au a "
Bah'hotel" hot's gä
ond d' "
Bah'hofswirtschaft" bei de Scheena.
Do stoht d'r Gottlob ond senniert,
sei Traum hot ehn durchs Städtle gführt,
jetzt kommt er wieder zua sich, guck,
er gibt sich ennerlich en Ruck
er denkt: ,, Vorbei, vorbei, laß sae."
Ond goht scknurstracks ens "Waldhorn" nae.
Manfred Schneider

No a Viertele

back to homepage